Menu


   Rádi přivítáme do 

   našeho kolektivu
   pomocné trenéry.

 Prosíme rodiče, aby
na začátku a na konci
  tréninku pomohli s
 nářadím, děkujeme.Finančně podporuje
 
 

Ostrava_200x113

TOPlist

TOPlistPřebor města Ostravy

 R  O  Z  P  I  S

P ř e b o r u   města   Ostravy

a

3. ročník Memoriálu Radovana Šellonga

Družstva a jednotlivkyně

ve sportovní gymnastice

podzim  2 0 1 8

O s t r a v a  3. 11. 2018

 

A) Všeobecná ustanovení:

 

1. Pořadatel:                       SG TJ VOKD Ostrava – Poruba, z.s.

 

2. Datum:                             sobota 3. 11. 2018

                                              

3. Místo:                               Tělocvična GK Vítkovice

                                               ul. 29. dubna 33, Ostrava - Výškovice

 

4. Činovníci závodu:         ředitel závodu                      Ing. Josef Bučko

                                               hlavní rozhodčí                    Mgr. Všetečková Jana

                                              

5. Přihlášky:                        UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 29. 10. 2018

                                               Přihlášky zasílají oddíly na adresu:

                                               přes gis

 

6. Cestovné:                        Závodnice a trenéři na vlastní náklady.

 

7. Závodní kancelář:         Bude otevřena v místě konání závodů v sobotu od 8: 30 hod.

 

B) Technická ustanovení:

 

8. Předpis:                            Závodí se dle pravidel F.I.G. platných od 1. 1. 2018. Závodního programu ženských složek ČGF pro období 2017-2020 (prosinec 2017 aktualizace září 2018), platného Soutěžního a Disciplinárního řádu ČGF a tohoto rozpisu.

http://www.gymfed.cz/718-novy-zavodni-program-sgz-2018-aktualizace.html

Hodnota prvků z doplňkové tabulky prvků dle FIG.

                                                                                                                                          

9. Startují:                            Volné sestavy se SP:

 

                                                1. začínající žákyně A       roč. 20012 a ml.                  viz níže

                                                2. začínající žákyně B       roč. 2011 a starší                 viz níže

                                               

                                                Povinné sestavy dle ZP:

                                                3. II. liga                               roč. 2010 a st.       VS5B (str. 15)

                                                4. III. liga                              roč. 2005 a st.       VS5C (str. 13)

                                                5. IV. liga                             roč. 2011 - 2006 ZP str. 51

                                                6. V. liga                               roč. 2011 – 2009 ZP str. 50

  

1. Začínající žákyně A:           roč. 2012 a ml.,   dvojboj lavička, prostná

 

                               lavička: volná sestava se SP

  1. gymnastický skok A
  2. prvek blízký lavičce
  3. chůze ve výponu min. 3 kroky

 

prostná: volná sestava se SP – BEZ HUDBY, NA PÁSE

                                                               1.   gymnastický skok min. A

                                                               2.   akrobatický prvek

                                                               3.   svíčka – výdrž 2s

 

hodnocení: známka E z 10,00 bodů

krátká sestava:

4 prvky a více          10,00 b.

3 prvky                      - 2,00 b.

2 prvky                      - 4,00 b.

1 prvky                      - 6,00 b.

.

                                                stoj na lopatkách je SP (nepočítá se mezi prvky)

 

2. Začínající žákyně B:        roč. 2011 a starší

trojboj přeskok, kladina nízká - 60cm, prostná

 

přeskok: odrazem jednonož z 80cm bedny - seskok na trampolínu a přímý výskok s doskokem na žíněnky v úrovni trampolíny.

 

kladina: volná sestava se SP

 

  1. akro prvek
  2. gymnastický skok A

 

prostná: volná sestava se SP – BEZ HUDBY, NA PÁSE

  1. 2 různé gymnastické skoky
  2. gymnastický obrat 180° jednonož
  3. akrobatický prvek s průchodem stojem na rukou

 

hodnocení: známka E z 10,00 bodů

krátká sestava:

4 prvky a více       10,00 b.

3 prvky                    - 2,00 b.

2 prvky                    - 4,00 b.

1 prvek                  - 6,00 b.

 

10. Podmínky účasti:        Za zdravotní stav odpovídá vysílající oddíl. Pro oddíl stačí čestné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte.

 

11. Startovné:                     120,- Kč za závodníci

 

12. Úbor:                               pro závodnice a rozhodčí dle pravidel F.I.G. a Soutěžního řádu ČGF.

 

13. Námitky:                        Námitky technického rázu dle pravidel F.I.G. a Soutěžního řádu ČGF. Námitky vůči výsledné známce nejsou povoleny.

 

14. Časový program:        sobota 3. 11. 2018

 

8:30 – 8:50                           prezence zač. žákyně A, B

9:00 – 9:10                           porada rozhodčích a trenérů

                                               9:35 – 10:25                         ZÁVOD ZAČ. ŽÁKYŇ A + B             

                                                11:30 – 12:40                      ZÁVOD V. LIGY, ZÁVOD IV. LIGY 

                                               13:30 – 14:30                       ZÁVOD III. LIGY

                                               15:30 – 16:10                       ZÁVOD II. LIGY

                                               Po ukončení kategorie / sledu          vyhlášení výsledků

ČASOVÝ ROZPIS BUDE UPŘESNĚN PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNIC!

 

15. Ceny:

PŘEBOR MĚSTA OSTRAVY: (pouze pro ostravské oddíly)         

Družstvo na 1. místě v kategoriích obdrží medaile, diplom a titul Přeborník Ostravy při minimálním počtu 3.

Družstva na 2. a 3. místě v kategoriích obdrží medaile a diplom.

 

MEMORIÁL R. ŠELLONGA:  (otevřený závod pro všechny)

jednotlivci v kategoriích obdrží na 1. - 3. místě medaili, diplom a věcnou cenu

 

C) Závěrečná ustanovení:

 

16. HUDBY: nahrávky hudeb posílejte na
http://www.meteolog.cz/gymnastika/2018/mestsky_prebor/upload.php

 

17. Nominace rozhodčích:

 

hlavní rozhodčí:           Mgr. Jana Všetečková

rozhodčí:                       každý zúčastněný oddíl zajistí maximální počet rozhodčích