Menu


   Rádi přivítáme do 

   našeho kolektivu
   pomocné trenéry.

 Prosíme rodiče, aby
na začátku a na konci
  tréninku pomohli s
 nářadím, děkujeme.Finančně podporuje
 
 

Ostrava_200x113

TOPlist

TOPlistHistorie TJ VOKD PORUBA 1969 – 2008

V roce 1969 se skupina nadšenců, rodičů dívek, které ve svém zájmovém kroužku trénovala paní Anna Balážová rozhodla založit oddíl sportovní gymnastiky. Po několikerém jednání s různými tělovýchovnými jednotami na území městského obvodu Ostrava – Poruba došlo nakonec k dohodě s TJ VOKD Ostrava-Poruba. Přesné datum začlenění do svazku jednoty se odvozuje od data vydání žákovského průkazu Ivy Kleknerové, dcery zakládajícího předsedy našeho oddílu, který byl vystaven 22.10.1969.

Statistika a dokumentace se začala provádět teprve, když se členem výboru oddílu stal v roce 1973 pan Miroslav Bernatík. Z jemu dostupných materiálů sestavil členskou základnu zpětně od roku 1971. Je jasné, že několik jmen, jež se v oddíle vyskytovaly před tímto datem není zaznamenáno. Přesto se od zavedení evidence v oddíle vystřídalo 578 jmen. Někteří členové se do oddílu vracejí i po několikaleté přestávce.

Zakládající předseda oddílu pan Ivo Klekner tuto funkci vykonával plných 17 let. V době kdy vykonával funkci předsedy Městského výboru Svazu sportovní gymnastiky v Ostravě požádal o uvolnění z funkce a tak jej v roce 1986 ve funkci předsedy oddílu vystřídal pan František Kaličák. Jeho fungování nebylo dlouhé, neboť náhle zemřel 16.7.1987. Na jeho místo byl v roce 1988 zvolen pan Emil Tioka. Ten funkci předsedy oddílu vykonával s jednoročním přerušením v roce 1993, pro jeho pracovní zaneprázdnění v zahraničí, kdy jej zastoupila slečna Dagmar Osyková, až do května 1999, kdy na návrh nových členů oddílu podal celý výbor oddílu demisi a byl zvolen nový výbor za předsednictví pana ing. Miloslava Staňka, bývalého člene a trenéra našeho oddílu, jež se vrátil po 21 letech a zamýšlel ve spolupráci se soukromým podnikatelem ing. Josefem Bučkem vrátit náš oddíl znovu na výsluní sportovní gymnastiky, jak se pro tak velký obvod, jakým je Ostrava – Poruba náleží. Současně s novým vedením přišli do oddílu i noví trenéři, bývalá reprezentantka Jana Bučková a Ukrajinský trenér Valentin Derid, s kterým jsme se museli rozloučit v únoru 2000, kdy musel odejet na Ukrajinu a již se nevrátil.V roce 2001 došlo opět k výměně předsedů oddílu, kdy se jím stal ing. Radovan Šellong. Počátkem roku 2006 úspěšně zakončila trenérskou školu Jana Všetečková (Bučková) a je trenérkou I. třídy a také vedoucí trenérkou našeho oddílu.

Prvé kroky oddílu byly ve velmi malé tělocvičně ZŠ na Příčné ulici, kde se dalo trénovat jen na jednom nářadí, které nám ani nepatřilo a bylo zapůjčené z různých škol. Postupně jsme vystřídali různé školní tělocvičny a nakonec jsme zakotvili v roce 1972 po nařízené rajonizaci jednotlivých Tělovýchovných jednot města Ostravy k určeným školám v tělocvičně ZŠ na Ukrajinské ulici v Ostravě – Porubě. Začátky byly těžké, ale my se nevzdávali. Postupně jsme za vydatné pomoci mateřské jednoty a také podniku VOKD DMZ 48 nakoupili nejnutnější nářadí a další vybavení, jež využíváme dodnes. Školní tělocvičnu, ani podmínky v ní se nám nepodařilo vyměnit, přesto, že jsme se o to snažili. Poprvé jsme zamýšleli v roce 1980 provést přístavbu ke školní tělocvičně. To nám bylo zamítnuto odborem školství Obvodního národního výboru v Ostravě – Porubě. Po druhé jsme se pokusili o výstavbu tělocvičny v roce 1988. Tento návrh pro změnu neprošel stavební komisí TJ VOKD Ostrava – Poruba. Proto musíme i nadále, jak to činíme v této tělocvičně plných 37 let, před každým tréninkem nářadí nachystat a po něm opět uklidit. Ani nynější vedení oddílu neskládá ruce při hledání vhodných prostorů, ale vše zatím ztroskotalo na financích.

V začátcích své existence jsme byli schopni výkonnostně držet krok s takovými oddíly jaké představují dnešní TJ Sokol Moravská Ostrava 1, nebo Gymnastický klub Vítkovice. Postupem času se začala projevovat špatná vybavenost tělocvičny a výkonnostní rozdíly mezi našimi závodnicemi a závodnicemi ostatních oddílů se začaly prohlubovat. V nynější době se opět naše závodnice objevují na prvých místech, zejména v žákovských kategoriích. Za dobu existence se v oddíle vystřídalo 32 trenérů-rek (2 první třídy, 6 druhé třídy a 24 třetí třídy), 3 baletky, 1 tanečník, 18 pomocných trenérek. Mimo ně 2 cvičitelky (1 třetí a 1 čtvrté třídy) a 1 pomocná cvičitelka v době kdy jsme mohli provozovat pro porubské ženy kondiční cvičení při hudbě. V současnosti zajišťuje tréninkový proces 5 trenérů (1 první, 1 druhé, 4 třetí třídy a 2 pomocné trenérky).

Nejúspěšnějšími závodnicemi v celé 39 leté historii oddílu včetně nynějších závodnic byly v abecedním pořadí Lenka Bachanová, Klaudie Beranová, Miroslava Bernatíková-Machalová, Tereza Bezděková (od roku 2007 v GK Vítkovice), Ivana Blaťáková, Simona Bučíková (od roku 2007 v TJ Sokol Moravská Ostrava 1), Kateřina Čerchová, Dagmar Doleželová (od roku 1978 v Baníku Ostrava OKD), Samira Dudová (od roku 2008 v GK Vítkovice), Petra Dychusová, Jana Frončková, Yveta Havetová, Anna Jadrníčková (od roku 2007 v GK Vítkovice), Irena Jančová, Markéta Jarošová, Lenka Jarová, Lenka Jedličková, Vladimíra Kaličáková, Ellen a Kamila Klanicovy (od roku 1979 v SOU Vítkovice), Iva Kleknerová, Veronika Kohútová (od roku 1999 v atletice), Markéta Kolářová (od roku 2007 v GK Vítkovice), Daniela a Markéta Kozelské, Lucie Kudelová, Jana Molaníková, Jana Mirgová a Renáta Navrátilová (obě od roku 1979 v SOU Vítkovice), Tereza Ochynská (od roku 2007 v TJ Sokol Moravská Ostrava 1),Martina a Petra Oprchalské, Zuzana Opršálová, Dagmar Osyková, Hana a Pavla Palizovy, Iva Semenďáková (od roku 2005 v aerobiku), Ivana Sokolová, Aneta Šťastná (od roku 2005 v GK Vítkovice), Věra Talašová, Eleni Torlachidu, Magda Vilgocká a Magdaléna Zbyradová. Nejmladší závodnicí, která reprezentovala barvy našeho oddílu byla v roce 2005 Adéla Zedková, které při jejím prvém závodě chybělo k dovršení 3 let 11 dnů. Naopak nejstarší závodnicí byla v roce 1983 Miroslava Machalová, které scházelo k dovršení 21 let 54 dnů a současně vytvořila rekord oddílu v rozmezí mezi svým prvým a posledním startem, jež činil více jak 11 let. Nejvíce startů v jednotlivém roce provedla v roce 2006 Tereza Bezděková počtem 15. Nejvíce závodů se nám podařilo obeslat v roce 2007 v počtu 67 a nejméně v letech 1971, 1997 a 1998 vždy po 2. Nejvíce všech startů v roce naše závodnice uskutečnily v roce 2004 počtem 156 a nejméně v roce 1997 jen 2. Nejvíce závodnic jsme na závody vyslali v roce 2004 v počtu 33 a nejméně v letech 1971 a 1997 vždy 2. Přes neutěšené tréninkové podmínky jsme vychovali řadu dobrých gymnastek, trenérů a funkcionářů. Také v našem oddíle jsme se nevyhnuli krizovým obdobím, což se projevovalo náhlým odchodem trenérů, závodnic nebo obojích. Pro nás to byly roky 1977, 1979, 1986, 1989, 1997, 1998 a nejhorší byl rok 2005, kdy nám hrozilo ukončení činnosti z důvodu ztráty tréninkových prostorů, zaviněné unáhleným rozhodnutím ředitelství školy, kde trénujeme, k čemuž naštěstí nedošlo.

Rok 1976 je pro náš oddíl významný tím, že se v něm zrodil závod ve sportovní gymnastice, jaký na území města Ostravy v té době nebyl a dali jsme mu název „ Zlatý štít VOKD „ – v letošním roce se již uskutečnil 33. ročník. V počátcích se závodu zúčastňovaly jen oddíly z blízkého okolí. Teprve později se začaly přihlašovat i vzdálenější oddíly.Šestý a devátý ročník byl dokonce s mezinárodní účastí, když v nich startovaly také závodnice z Polské republiky. V již uskutečněných 33. ročnících se představilo 1053 děvčat z 45 oddílů a klubů z celé České republiky včetně 19 závodnic z Polska. Tyto děvčata provedla 2011 startů. V různých žákovských kategoriích se představilo 1611 závodnic, v juniorkách (dorostenkách) 307 závodnic a v ženských kategoriích 93 závodnic. Největší účast jsme zaznamenali v 18. ročníku, kdy startovalo celkem 109 závodnic. Z oddílů a klubů s největším počtem zúčastněných závodnic ve všech ročnících vedou GK Vítkovice počtem 411, po nich TJ Sokol Moravská Ostrava 1 počtem 329 a následně TJ VOKD Ostrava-Poruba počtem 245. Ze závodnic se může nejvyšším počtem 9 startů pochlubit Tereza Kinclová, s 8 starty Hana Adámková, Simona Bučíková, Jana Frončková, Kateřina Martínková, Aneta Šťastná a Radka Válová. Počtem 7 startů pak Tereza Bezděková, Lucie Gellertová, Klára Gřibková, Anna Jadrníčková, Veronika Ožanová a Jana Zemanová, dalších 14 děvčat startovalo 6x, 34 děvčat 5x, 64 děvčat 4x, 119 děvčat 3x a 233 děvčat 2x.

Za dobu trvání závodu již bylo rozdáno 402 medailí, z toho 139 zlatých, 135 stříbrných a 128 bronzových. Nejvíce získaly GK Vítkovice 129 medailí ( 44 – 46 – 39 ), za nimi TJ Sokol Moravská Ostrava 1 se 74 medailemi ( 31 – 18 – 25 ) následuje TJ Slávia Havířov s 24 medailemi ( 10 – 9 – 5 ). Náš oddíl se řadí na 7.místo s 19 medailemi (3 – 8 – 8 ). Mezi jednotlivkyněmi si nejlépe vede se 7 medailemi Tereza Kinclová ( 3 – 2 – 1 ), 6 medailí získala Veronika Ožanová (3 – 2 – 1), 5 medailí získalz Lucie Gellertová (2 – 2 – 1), Klára Gřibková (1 – 2 – 1) a Kateřina Solarová (3 – 2 – 0) a po 4 medailích Pavlína Banková (3 – 0 – 1), Lucie Bugárová (0 – 2 – 2), Dagmar Doleželová (3 – 1 - 0) , Nikola Fučková (4 – 0 – 0), Jitka Novotná (2 – 1 – 1),Milena Pánková (1 – 1- -2) a Aneta Šťastná (2 1 – 1). Po 3 medailích získalo 17 závodnic a po 2 medailích 51 závodnic. Mezi nejúspěšnější závodnice se řadí ty, které stály na nejvyšším stupni 4x Tereza Kinclová a Nikola Fučková, 3x Pavlína Banková, Dagmar Doleželová, Veronika Ožanová, Kateřina Solarová a zejména Lenka Holá , které se jako jediné podařilo zvítězit 3x ve stejné kategorii ve 3 ročnících po sobě jdoucích. Dalších 14 závodnic zvítězilo 2x.